vår historia

Om Levande kyrka

det lokala alternativet

Levande kyrka bildades i juni 2001 som en opolitisk lokal nomineringsgrupp, för att verka inom kyrkan. Av gruppen som startade Levande Kyrka är fortfarande, Leif Törnquist, Kerstin Nilsson, Rolf Ericsson och Annie-Gerd Lundén Szczesny aktiva.

 

Vi ville medverka till:

Att med plats för frivilliga insatser bidra till en välkomnande öppen folkkyrka.

Att bredda och öka barn-och ungdomsverksamheten. Att ge frihet att välja hemförsamling. Att värna vår miljö, hushållning med naturresurser och arbetsmiljö. Att främja det ekumeniska arbetet och att hushålla med församlingens ekonomiska resurser. Vi gjorde ett mycket bra val och fick flera platser i Kyrkorådet och fullmäktige. Vi fortsatte vårt arbete inom församlingen och gick till val med ungefär samma frågor år 2005 och 2009 och fick ytterligare mandat.

 

I samband med förra valet, valde Kristdemokraterna att ansluta sig till Levande Kyrka.

Vi har hela tiden varit oerhört noga med att värna och arbeta för både Österåker och Östra Ryds delen

 

Några av våra medlemmar

Leif Lanner

talesperson

Kyrkofullmäktige

kyrkorådet.

Rolf Ericsson

Ordförande kyrkofullmäktige

 

Kyrkofullmäktige

kyrkorådet

Jan Winberg

förste vice ordförande kyrkorådet

 

Kyrkofullmäktige

kyrkorådet

Kerstin Nillson

talesperson

Kyrkofullmäktige

kyrkorådet